Pneuservis Bárta

Franchizing partner

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje našich klientů.

Shromažďování osobních údajů:

Při vytváření rezervace na našem webu nebo v rámci komunikace s naším týmem můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

Účel a použití údajů:

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely správy a plnění vašich rezervací a služeb. To zahrnuje potvrzení, změny termínů a zajištění kvalitního servisu.

Zabezpečení osobních údajů:

Jsme zavázáni k zabezpečení vašich osobních údajů a provádíme opatření na jejich ochranu před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením.

Uchovávání údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu jednoho roku, jak je vyžadováno pro provozní a právní účely. Po uplynutí této doby jsou vaše údaje bezpečně smazány.

Vaše práva:

Máte právo na přístup, opravu nebo smazání vašich osobních údajů, které u nás máme.

Můžete požádat o informace o údajích, které o vás máme.

Pro jakékoliv otázky nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte.

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech nebo právních požadavcích.

Používáním našeho webu a služeb dáváte souhlas s praktikami popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.